Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa – świat wokół nas zmienia się coraz szybciej. Szybkość jest kluczową zmienną i przestajemy za nią nadążać. W Przemyśle 4.0 nie mówimy, co robić: rzeczy komunikują się ze sobą i zaczynają dyktować nam nowe reguły gry. Czwarta rewolucja przemysłowa już się rozpoczęła, a już niedługo będziemy żyć w świecie nowych technologii, połączeń, wartości i znaczeń. Jakie będą? Ten trend dotyczy tego, jak poruszać się po tych globalnych zmianach i znaleźć swoje miejsce w nowym czasie: czasie maszyn.

Trendy technologiczne, które są czterema filarami Przemysłu 4.0

  • Niesamowity wzrost danych, mocy obliczeniowej i łączności, zwłaszcza w nowych sieciach niskiego napięcia.
  • Pojawienie się możliwości zbierania, analizowania i przetwarzania informacji biznesowych.
  • Nowe formy interakcji człowiek-komputer, takie jak interfejsy dotykowe, systemy rzeczywistości rozszerzonej i przenośne urządzenia elektroniczne.
  • Usprawnienie przenoszenia instrukcji cyfrowych do środowiska rzeczywistego, np. zaawansowanej robotyki i drukarek 3D.

Przyspieszająca transformacja cyfrowa w sektorze produkcyjnym wskazuje, że znajdujemy się u progu ery inteligentnych przedsiębiorstw. Wprowadzenie ogromnej ilości sprzętu wyposażonego w czujniki, a także możliwość zbierania, przesyłania i zmiany danych w czasie rzeczywistym, prowadzi do poziomu poznania i kontroli zdarzeń wcześniej nieosiągalnych. Pozwala to zapewnić wysoki poziom organizacji komunikacji pomiędzy narzędziami, urządzeniami sterującymi i operatorem. Ten trend technologiczny, określany jako Przemysł 4.0, zapewnia firmom znacznie wyższy poziom wglądu w ich procesy, umożliwiając identyfikację potencjalnych problemów, zanim się pojawią.

Współpraca nad tworzeniem inteligentnych przedsiębiorstw w przyszłości

Taka współpraca zaowocuje zapewnieniem maksymalnych korzyści klientom i partnerom firmy. Dzięki skróconym przestojom, najwyższej elastyczności w procesach produkcyjnych, w połączeniu z obniżonymi kosztami produkcji, Przemysł 4.0 może zmienić ścieżki transformacji produkcji. Z perspektywy globalnej koncepcja Przemysłu 4.0 jest dobrze znaną koncepcją, która odnosi się do przejścia produkcji na technologie cyfrowe.

Co wniosły wszystkie rewolucje przemysłowe?

Pierwsza rewolucja przemysłowa charakteryzowała się wprowadzeniem mechanizacji poprzez wykorzystanie energii wody i pary, w drugim etapie powstała koncepcja produkcji masowej, która opierała się na wykorzystaniu energii elektrycznej, etap trzeci oznaczał intensywne wykorzystanie technologii komputerowej i automatyzacja procesów. Obecnie jesteśmy świadkami czwartego przełomu technologicznego w dziedzinie wytwarzania, tworzenia inteligentnych przedsiębiorstw wykorzystujących systemy cyberfizyczne i możliwości komunikacyjne realizowane w ramach technologii Internetu rzeczy.

 Według ekspertów od automatyki przemysłowej Przemysł 4.0 jest napędzany przez trendy technologiczne:

  • Tworzenie możliwości gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej i analiz. Nowe formy interakcji człowiek-komputer, takie jak interfejsy dotykowe, systemy rzeczywistości rozszerzonej i przenośne urządzenia elektroniczne.
  • Ulepszenia w przekazywaniu instrukcji do świata fizycznego za pomocą technologii cyfrowych, takich jak zaawansowana robotyka i urządzenia do drukowania 3D.

Niemcy są powszechnie uznawane za kolebkę Przemysłu 4.0. Nazwa tej koncepcji pochodzi od narodowej inicjatywy strategicznej mającej na celu pozycjonowanie kraju jako wiodącego dostawcy zaawansowanych technologicznie systemów produkcyjnych. W tym kraju znajduje się jedna z najbardziej konkurencyjnych gałęzi przemysłu wytwórczego na świecie, a branża jest wspierana przez sieć najnowocześniejszych przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych.

Przemysł 4.0 w motoryzacji

Automatyka przemysłowaSilny niemiecki przemysł inżynierii mechanicznej, znaczący globalny poziom kompetencji informatycznych i know-how zintegrowanego z systemami i automatyką oznacza, że przemysł ten ma silne warunki wstępne dla przemysłu motoryzacyjnego. Sygnalizuje obecnie rosnące zapotrzebowanie na technologie sterowania procesami zaprojektowane w celu dalszej poprawy jakości procesu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Branża wita nadejście ery technologii Przemysłu 4.0 jako motor innowacji, branża już wprowadza zmiany w automatyzacji, komunikacji danych i technologii produkcji, aby wykorzystać pojawiające się możliwości. Krytyczne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa parametry dokręcania połączeń gwintowych są monitorowane i analizowane, a rejestrowane dane wykorzystywane są do optymalizacji procesów.

Oparty na Internecie Rzeczy, Przemysł 4.0 zapewnia znaczną wartość dostawcom komponentów motoryzacyjnych przy niskich kosztach. Stale ewoluująca transformacja cyfrowa oferuje sektorowi narzędzia umożliwiające lepsze reagowanie na rosnące wymagania rynku. Skrócony czas przestojów systemu, zwiększona produktywność dzięki automatyzacji i optymalizacji zasobów oraz zmniejszone koszty konserwacji to kluczowe czynniki. Technologia Przemysłu 4.0 poprawia sprawność procesów i konkurencyjność, a także otwiera nowe możliwości w zakresie sprzedaży. W zakładach produkujących komponenty wprowadzenie technologii Przemysłu 4.0 stwarza znaczny potencjał, zwłaszcza w zakresie konserwacji zapobiegawczej. Ciągła rejestracja i analiza danych procesowych pozwalają przewidywać występowanie awarii i błędów systemowych, modyfikować niesprawne projekty i zwiększać produktywność.