Dobrowolna polisa OCP

Dobrowolna polisa OCP to odpowiedzialność cywilna właścicieli firm transportowych świadczących usługi w sektorze transportu krajowego lub międzynarodowego. Zapewnia ochronę w nieprzewidzianych okolicznościach, takich jak wypadki drogowe i uszkodzenie lub zniszczenie ładunku, kradzież ładunku w przypadku napadu podczas postoju. Umowy ubezpieczenia mogą zawierać dodatkowe klauzule, wykraczające poza standardowy zakres, w celu zapewnienia rozszerzonej ochrony, takie jak: opóźniona dostawa towaru, awaria przeładunku pojazdu, składowanie towaru, naruszenie należytej staranności i inne warianty.

Najważniejsze informacje o polityce OCP

Profesjonalny, dochodowy transport towarowy to jedno z najbardziej odpowiedzialnych zawodów. Wymaga od kierowcy koncentracji na drodze od momentu odbioru przesyłki przez kontrahenta do momentu przekazania jej odbiorcy. Trudno też parkować w miejscach, które towarzystwo ubezpieczeniowe uzna za nieodpowiednie, np. na stacjach benzynowych, niestrzeżonych parkingach, gdzie towar może zostać skradziony. Aby uniknąć odpowiedzialności i odszkodowania za ewentualne szkody, powinieneś wykupić polisę OCP, która najlepiej odpowiada potrzebom Twojego przewoźnika.

Przy obecnej konkurencji rynkowej posiadanie aktualnej polityki OCP może zapewnić przedsiębiorcom rozpoznawalność na rynku i zwiększyć liczbę zamówień na wysyłkę towarów w kraju lub za granicą. Klienci firmy spedycyjnej są bardzo zaniepokojeni posiadaniem przez nią polityki OCP, ponieważ pozwala im to nie martwić się o uszkodzenie ładunku i straty finansowe. Firma ubezpieczeniowa pokryje stratę, płacąc odpowiednie odszkodowanie. Co to znaczy, że polityka OCP jest opcjonalna? Oznacza to, że różne jego warunki podlegają negocjacjom, dzięki czemu przewoźnik może dostosować jego zakres w zależności od rodzaju przewożonego ładunku i zasięgu geograficznego.

Polecamy szczególnie:

Ten rodzaj ubezpieczenia zabezpiecza finansowo interesy przewoźnika i jego klientów. A trzeba mieć świadomość, że straty mogą sięgać nawet setek tysięcy złotych, co może wiązać się z bankructwem małych firm i zakłóceniem płynności finansowej dużych firm. Dlatego wykupienie polisy OCP jest korzystnym rozwiązaniem, wystarczy uporać się ze wszystkimi klauzulami rozszerzającymi i sprawdzić wyłączenia wprowadzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jaki zakres ochrony wybrać  –  jaką polisę OCP?

Dobrowolna polisa OCP
Dobrowolna polisa OCP

Właściciele firm żeglugowych, przy pomocy doradcy ubezpieczeniowego, zorientują się, że im bardziej kompleksowa polisa OCP, tym wyższa składka, ale szersza ochrona. Jest to dobre dla przewoźnika i jego kontrahentów. Opłaca się mieć umowę ubezpieczenia na wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru na skutek wandalizmu. Ponadto należy wziąć pod uwagę niekorzystne czynniki, takie jak wnikanie ognia i wody do towarów. Polisa OCP pokryje takie szkody.

Kontrahenci często wycofują się ze współpracy z firmami, którym nie zależy na bezpieczeństwie ładunków i nie wykupują dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia OCP. Właściciele firm żeglugowych nie zawsze są świadomi, że pewne wyjątki mogą zwolnić firmy ubezpieczeniowe z odpowiedzialności. Należą do nich towary wysokiego ryzyka, takie jak dzieła sztuki, drogi sprzęt elektroniczny i materiały niebezpieczne ADR. Jeżeli przewoźnik podejmuje się przewozu towaru, negocjuje on z ubezpieczycielem rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej towaru. Umowa jest ważna przez 12 miesięcy i nie jest obowiązkowa, więc nie może być odnawiana automatycznie.

Co wpływa na koszt polisy OCP?

Całkowity koszt polisy OCP zależy od wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę. Właściciel firmy przewozowej ustala wysokość odszkodowania w przypadku uszkodzenia na podstawie wartości wysyłanego towaru. Polityka OCP zrekompensuje wszelkie szkody. Standardowe umowy ubezpieczenia obejmują zazwyczaj następujące zdarzenia: uszkodzenie, zniszczenie towaru, opóźnienie w dostawie. Rozszerzając jego zakres o dodatkowe klauzule, przewoźnik może nie wypłacić odszkodowania w przypadku wydania towaru osobie nieuprawnionej, zagubienia listu przewozowego lub nierzetelności wykonanej przez podwykonawcę usługi. Polityki OCP są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego operatorów. Niestety podczas transportu towaru zdarzają się sytuacje losowe i trzeba z góry zadbać o przyszłość swojej firmy.

Nie ma jednej ceny wykupu polisy OCP. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe samodzielnie i indywidualnie dla danego ubezpieczonego kalkuluje swoje koszty. Jego koszt waha się od 1000 zł do kilku tysięcy złotych.

Zależy to od następujących czynników:

   • Zasięg terytorialny – krajowy (prawo przewozowe) lub międzynarodowy (CMR).
   • Historia ubezpieczenia przewoźnika (liczba zgłoszonych szkód).
   • Kwota gwarantowana stanowiąca kwotę, za którą ubezpieczyciel odpowiada.
   • Roczny dochód firmy żeglugowej.
   • Klauzule rozszerzające odpowiedzialność ubezpieczyciela zawarte w polisie OCP.

Należy dokładnie przeanalizować wysokość kwoty gwarancyjnej, ponieważ powinna ona obejmować wartość towaru podczas danego tranzytu. Niektóre firmy ubezpieczeniowe doradzają przewoźnikowi pokrycie części strat, co nazywa się franczyzą reedukacyjną. Odpowiedzialność przewoźnika jest nieco wyższa, ale koszty składki są niższe.