Turystyka medyczna – czy dalej tak bardzo popularna jak dawniej?

Turystyka medyczna już od czasów starożytnych była popularna a jednymi z pierwszych osób które korzystały z usług medycznych był Hipokrates. Mimo ubiegu czasu natura ludzka nie uległa zmianie i dalej szukamy poprawy zdrowia w innych miejscach niż nasze bieżące miejsce zamieszkania. Obecna turystyka medyczna jest rozumiana jako przemieszczanie się zarówno po kraju jak i za granicą w celu odbycia zabiegów medycznych, medycyny estetycznej w celu poprawy zdrowia, lub dyktowanego przez potrzeby społeczne.

Turystyka medyczna we współczesnym świecie

Turystyka medyczna - czy dalej tak bardzo popularna jak dawniej?Obecny świat sprzyja podróżowaniu a powszechność usług medycznych w różnych częściach kraju, kontynentu, czy właśnie sprzyja wyjazdom i turystyce medycznej. Wyjazdy związane z turystyką medyczną podyktowane są z wielu powodów jednym z nich jest niedostępność pewnych zabiegów, lub ich nielegalność na terenie kraju w którym aktualnie się znajdujemy. Taka sytuacja powszechna jest w Europie, oraz stanach zjednoczonych. Innym bardzo ważnym elementem turystyki medycznej jest różnica w cenie danych zabiegów w innym kraju. Polska ze względu na podobną jakość usług medycznych prywatnych jednak znacznie niższa cenę stała się celem turystyki medycznej krajów zachodu.

Pewne zabiegi medycyny estetycznej są również bardzo atrakcyjne wśród osób chcących np. zmienić płeć, podkreślić ulubione w sobie cechy itp. Naturalnie konieczność w tym przypadku wyjazdu i sens turystyki medycznej opiera się na niedostępności niektórych zabiegów w krajach w których żyjemy. Oprócz turystyki medycznej opartej na korzyściach materialnych wyjazdy są również podyktowanej jakością usług medycznych w danym kraju z powodu ciężkiej choroby. Bardzo często osoby cierpiące na bardzo ciężkie odmiany raka wybierają takie kraje jak Szwajcaria w których opieka medyczna jest na bardzo wysokim poziomie.

Turystyka medyczna w Europie

Turystyka medyczna w krajach należących do unii europejskiej bardzo często opiera się na wyjeździe autem w dzień, lub przeddzień samego zabiegu. Otwarte granice i różnice w obowiązujących standardach a także prawie sprzyjają turystyce medycznej szeroko pojętej. To jaki kraj jest celem turystyki medycznej zależy od celu wizyty. Polska zalicza się do krajów będących liderem w turystyce medycznej ze względu na wysoką jakość opieki medycznej w stosunku do ceny zabiegów. Kraje bardziej zamożne takie jak Szwajcaria są celem turystyki medycznej dla ludzi bogatych w sytuacjach kryzysowych takich jak poważna choroba.

Czechy i Niemcy stanowią dla Polaków cel turystyki medycznej jeżeli mówimy o usuwaniu ciąży. Ze względu na szybko zmieniające się prawo część osób mieszkające w Polsce musi w kryzysowej sytuacji właśnie udać się na teren Niemczech, lub Czech żeby skorzystać z danego zabiegu. Naturalnie nie jest to sytuacja pożądana jednak ze względu na panujące prawo fakt że jest możliwa daje  dużo możliwości.

Jak pozytywnie turystyka medyczna wpływa na sektor medyczny?

Dzięki rozpowszechnionej na cały świat turystyce medycznej bardziej zaawansowane kraje są w stanie przyjmować więcej pacjentów z ciężkimi przypadkami, którzy przynoszą również dość duży zysk. Kraje nie posiadające aż tak zaawansowanej opieki medycznej jednak również kształcące kadrę lekarską na bardzo wysokim poziomie przyjmują większą ilość pacjentów z krajów bardziej zamożnych gdzie opieka medyczna również jest droższa. W tym układzie turystyka medyczna bardzo pozytywnie wpływa na gospodarki krajów obu typów zamożniejszych i biedniejszych.

Warto również brać pod uwagę inne kraje takie jak Stany Zjednoczone gdzie opieka medyczna jest bardzo droga a wręcz niemożliwa do sfinansowania przez przeciętnego obywatela. Obywatel USA jadący do Europy może być zaskoczony wysokim poziomem opieki medycznej a jednocześnie jej niewielkim kosztem w stosunku do tego co może otrzymać w swoim kraju.

Europa od lat była centrum turystyki medycznej ze względu na państwową opiekę zdrowotną we wielu krajach. Niestety tendencja ta dobiega końca ze względu na coraz bardziej niewydolny system opieki zdrowotnej, który w krajach takich jak Polska bywa bardzo mocno niedofinansowany.

Dlaczego ludzie wybierają za cel turystyki medycznej często również USA?

Bardzo często turystyka medyczna nie opiera się wyłącznie na oszczędnościach związanych z kosztami opieki medycznej. Stany Zjednoczone są krajem które nie tylko posiadają najdroższą na świecie opiekę medyczną, ale również są jednym z liderów wśród jakości tej opieki medycznej. Bardzo mała ilość pacjentów w USA podlega pod błędy lekarskie a studia medyczne w stanach są bardzo drogie i osoby które uczęszczają właśnie tam nie lenią się. Jakość kształcenia lekarzy, oraz bardzo duże nakłady na opiekę zdrowotną sprawiają że zaufanie do tej opieki jest bardzo duże zarówno wśród tutejszych mieszkańców jak i obcokrajowców.

Naturalnie lecąc do USA w celu uzyskania opieki zdrowotnej należy liczyć się z kosztami liczonymi w setkach tysięcy złotych co może przytłoczyć nawet bardziej zamożne osoby, które w Europie uchodzą za bardzo bogate.